Betekent een hoge post Omzet en aanwas een beter bedrijfsresultaat?

 

De opbrengsten van verkoop van vee, uitstoot naar de slacht, nuka’s, maar ook export pinken kun je terug vinden in de post omzet. Hier gaan eventuele aankopen uiteraard nog vanaf.

Aanwas is de boekhoudkundige waarde die het vee heeft. Zodra een kalf ouder wordt dan een jaar stijgt de waarde van het dier naar de boekhoudkundige waarde van een pink. Meer dieren betekent dus een hoger resultaat voor de post aanwas. Betekent dat ook automatisch dat je meer gaat verdienen?

 

Nee, uiteraard niet.

Daarvoor moet je weten wat het kost om een kalf tot vaars op te fokken.

Hiervoor heb je huisvesting nodig, water, melk, kracht- en ruwvoer, mestafzetkosten, veeartskosten, fokkerijkosten, gezondheidskosten en arbeidskosten.

 

Volgens het programma Jonkos (te vinden op www.verantwoordeveehouderij.nl) kost het opfokken van een vaars bij afkalven bij 26 maanden al snel € 1.900, dat is inclusief arbeid en gebouwen. Een maand eerder of later afkalven betekent al gauw € 60 winst of verlies per dier. Dus het verlagen van de afkalfleeftijd naar 24 maanden levert € 120 op.

Exclusief gebouwen kost opfok van een vaars € 1.700. Op dit moment ontvang je voor een export vaars € 1.200 en levert de uitstoot van een koe niet meer op dan € 700.

 

Kortom een lager vervangingspercentage en levert dus al snel geld op.

Bij 100 melkkoeien scheelt een vervangingspercentage van 20% i.p.v. 30% al € 10.000 op jaarbasis.

 

Maar minder dieren opfokken leidt tot een lagere post omzet&aanwas, klopt. Maar ook tot een kostenbesparing die hoger is dan de opbrengsten.

 

 

Daarnaast betekent een lager vervangingspercentage ook meer plaatsingsruimte fosfaat voor melkkoeien en dus kunt u meer melk produceren per hectare. Bij een 100 melkkoeien en een 10% lager vervangingspercentage zijn dit 4 melkkoeien, bij een saldo van € 17 per 100 kg melk en een gemiddelde melkproductie van 9.000 kg melk betekent dit al gauw € 6.120 meer aan opbrengsten.

 

Net als het verlagen van de afkalfleeftijd van 26 maanden naar 24 maanden extra liters oplevert.

Want ook dit levert weer een koe op die melk produceert dus € 1.530.

In Nederland is de gemiddelde afkalfleeftijd ongeveer 27 maanden en het vervangingspercentage rond de 35%. Maar met het verbeteren van uw resultaten verdient u op jaarbasis al € 18.000,- meer.

 

Wilt u nog meer geld “verdienen” met behulp van de kringloopwijzer, neem dan contact met ons op.