Een economisch rendabele grondgebonden melkveehouderij begint bij een gezonde bodem.

 

Door eerst uw grond goed in beeld te brengen door middel van grondmonsters en een aanvullende bodemscan, krijgt u maximaal inzicht in de “staat” van uw bodem.

 

Op basis van die kennis kunt u een plan opstellen om uw bodemgesteldheid te verbeteren.

 

 

Een bodem heeft vele functies.  In de landbouwsector is een vruchtbare bodem belangrijk voor de productie van voedsel, maar ook soms biomassa. Een vruchtbare bodem is tevens noodzakelijk om water op te vangen en vast te houden bij droogte. Om CO2 en andere nutriënten vast te leggen. En een vruchtbare bodem stimuleert de biodiversiteit.

 

Regelmatige graslandvernieuwing zorgt voor rassen  die meer kg VEM en ruw eiwit kunnen produceren. Als je spaarzaam aan graslandvernieuwing doet kun je ook een zeer goede drogestof opbrengst behalen. Zorg in elk geval voor een diepe beworteling. Dit kan bij het kiezen van het ras wat je zaait, maar zeker ook door de pendelende regenwormen te stimuleren.

 

Bekalk jaarlijks met kleine porties om de pH op peil te houden. En indien mogelijk gebruik vaste mest of compost in het vroege voorjaar.

Maak zoveel mogelijk gebruik van lichte machines bij de landbewerking,  of machines waarvan bandenspanning aangepast kan worden. Wissel tijden beweiding regelmatig van perceel om vertrapping te voorkomen.

En vang aan het eind van de winter eventuele mollen.