De Kringloopwijzer

De kringloopwijzer brengt voor een melkveebedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen, ammoniakemissie en broeikasgasemissies. De bedrijfspecifieke-excretienorm is de basis van en geïntegreerd in de kringloopwijzer. Hierdoor is de kringloopwijzer eenvoudig te maken door het beantwoorden van een paar aanvullende vragen.

 

Een kringloop laat zien waar de sterke en zwakke punten in het bedrijf zitten wanneer het gaat om mineralenbenutting. En efficiënt mineralengebruik leidt tot hogere gewasopbrengsten of minder verliezen van mineralen. Hierdoor kan een melkveehouder zijn bedrijfsvoering verbeteren en kosten besparen.

 

Voor u als melkveehouder zijn er een drietal belangrijke kringlopen binnen uw bedrijfsvoering:

 

• van grond naar voer;
• vervolgens van voer naar mest;
• en van mest weer naar de bodem;

 

Met de kringloopwijzer maakt u de mineralenstromen tussen bodem, voer, veestapel en mest zichtbaar. Het verbeteren van deze kringloop op uw bedrijf is zowel positief voor het rendement alsook voor het milieu. U kiest bewust voor een duurzame landbouw. Allereerst registreert u met de Stikstofwijzer de uitscheiding (excretie) van stikstof en fosfaat. Hiermee bepaalt u ook de emissies van ammoniak en de belangrijkste broeikasgassen. Hoe meer efficiency u kunt bereiken in deze kringlopen, des te minder verliezen zijn er. Dit is directe winst: financieel en milieutechnisch. En tegelijkertijd legt u als het ware een verantwoording af: u beheerst de milieuprestaties van uw bedrijf. Dit ‘meten = weten’ vormt de basis voor een professionele bedrijfsvoering en biedt ruimte voor groei in de toekomst.