Skip

Kringloopwijzer : het ideale management instrument

De Kringloopwijzer werkt beter dan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Dat komt onder andere door het digitaal verzamelen van data digitaal in een centrale databank. Dat is grote winst.

 

Als de Kringloopwijzer als managementinstrument wordt gebruikt  zijn de gebruikte data relatief betrouwbaar.
U als veehouder heeft daar zelf belang bij. Deze data kan worden ingezet voor een optimalisering van uw bedrijfsvoering, en een efficiënte bedrijfsvoering levert u technisch en economisch voordeel op.

 

Bij het gebruiken van de Kringloopwijzer en hierdoor het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering zijn wij u graag van dienst. De BEX maakt een groot onderdeel uit van de Kringloopwijzer. Een ultieme BEX optimaliseert uw mineralen ruimte en kan u mestafzet en mestverwerkingskosten besparen.

 

Wilt u graag uw BEX optimaliseren en zo uiterste benutting bereiken, vraag dan hier u BEX analyse aan:

 

 

contactformulier

 


b318c922-360d-47e2-9ec6-e7a2d50eca78_ed4981d1-5908-4c24-9bdf-22e5c916f052_Cyclus melkveehouderij_bewerkt_530x357

 

 

 

 

Klopt uw eindvoorraad ruwvoer?

 

Ook in komende periode moet u weer voor 1-2-2018 uw aanvullende gegevens 2017 indienen en dus ook uw definitieve bemestingsplan 2017 opstellen. Velen van u zullen gebruik van de BEX. Hier geeft u uw eindvoorraad ruwvoer op. Maar hoe nauwkeurig geeft u uw eindvoorraad op? In de KringloopWijzer kunt u een  vergelijking maken tussen de opgemeten aangelegde ruwvoervoorraad en de berekende gewasopbrengst. Dit kan interessante informatie opleveren voor uw bedrijfsmanagement.

 

Er kunnen verschillen ontstaan door de nauwkeurigheid waarmee u de voorraden inschat, maar denk ook aan eventuele weidegang van het vee. En misschien hebt u niet nauwkeurig in beeld hoeveel ruwvoer u eventueel hebt aangekocht. Of hebt u nog een paar hobby dieren die mee-eten?

 

Daarnaast kunnen eventuele verschillen ook wat zeggen over de voeropname op uw bedrijf. Maar ook hier geldt dat misschien niet alle kengetallen in de BEX nauwkeurig genoeg zijn. Want misschien zijn de dieren wel zwaarder dan aangenomen in de BEX. Of voert u de kalveren met koemelk en wordt dit niet gecorrigeerd. Of toch veel last gehad van  uierontsteking? Daarnaast zou ook het rantsoen van uw koeien nog te snel kunnen zijn. Ook uw inkuilmanagement kan onderdeel zijn van een eventueel verschil tussen de berekenende en gemeten ruwvoervoorraad.

 

Nieuwsgierig of dit voor uw bedrijf ook geldt?

 

 

contactformulier

 

 

 

 

AAN DE SLAG MET DE KRINGLOOPWIJZER (bron:mijnkringloopwijzer.nl)

 

U kunt de kringloopwijzer invullen op www.dekringloopwijzer.nl