Skip

CLM: Kringloopwijzer nog niet geschikt voor handhaving fosfaatrechten

De Kringloopwijzer moet op een aantal punten nog worden verbeterd.

 

Dat blijkt uit een recente evaluatie van het managementinstrument KringLoopWijzer (KLW), die in opdracht van NZO en Natuur&Milieu door het Louis Bolk Instituut is uitgevoerd en waaraan CLM een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd.

 

De Kringloopwijzer werkt beter dan de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). Dat komt onder andere door het digitaal verzamelen van data digitaal in een centrale databank. Dat is grote winst. Maar tegelijkertijd schiet de Kringloopwijzer bij 20% van de melkveebedrijven op een aantal punten nog tekort en heeft de Kringloopwijzer als beleidsinstrument mogelijk ongewenste effecten.

(bron: CLM)

 

Als de Kringloopwijzer als managementinstrument wordt gebruikt  zijn de gebruikte data relatief betrouwbaar.
De veehouder heeft daar zelf belang bij. Een efficiënte bedrijfsvoering levert hem technisch en economisch voordeel op.

 

 

En hierbij, het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering, zijn wij u graag van dienst.

 

Lees en/of download het rapport Kringloopwijzer Evaluatie (pdf)


b318c922-360d-47e2-9ec6-e7a2d50eca78_ed4981d1-5908-4c24-9bdf-22e5c916f052_Cyclus melkveehouderij_bewerkt_530x357

 

 

MEER RUW EIWIT BIJ GESPREIDE GIFT

 

De laatste jaren is het opdelen van de kunstmestgift voor de eerste snede steeds meer in zwang. In de praktijk blijkt dat via deze weg met dezelfde N-gift makkelijker een zware snede met een goed eiwitgehalte geoogst wordt. Weten hoe u dit optimaal toepast? Kijk eens op de site van groeikrachtbv.nl

 

 

 

Kringloop nieuws

Denkt u aan het volgende:

 

Voor zowel de fosfaatdifferentiatie als de derogatie is de monsterdatum bepalend.

 

Voor derogatie geldt dat een monster met een monsterdatum voor 1-2-2012 niet meer geldig is. Nieuwe monsters moeten uiterlijk voor 31-1-2016 worden gestoken. Ook als u na 31-1-2016 een perceel in gebruik neemt, moet u beschikken over een geldig derogatiemonster. Dit kan door binnen 7 dagen na de ingebruikname een monster te nemen. Let dus bij het invullen van de pachtovereenkomst, grondgebruikersverklaring en bij de gecombineerde opgave op de ingebruikname datum. Geen goede kringloopwijzer zonder een kloppend bemestingsplan.

 

Voor de fosfaatdifferentiatie, geldt dat een monster met een monsterdatum van voor 16-5-2012 niet meer geldig is. Een bijzonderheid is dat bij tussentijdse omzetting van grasland naar bouwland, of andersom, er ook een pw-getal (PAL) bekend moet zijn. Dit kan betekenen, dat als u dit jaar besluit om een perceel te scheuren, dat u niet alleen een graslandvernietingingsmonster moet nemen, maar ook voor de fosfaatdifferentiatie het pw-getal moet laten bepalen. Bij inzaaien van bouwland moet u, als u gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie, dus ook een nieuw monster nemen.

 

TIP

Een goede bodem is de basis van een geslaagde teelt. Het is algemeen bekend dat er variatie in de bodem aanwezig is. Zowel tussen percelen maar ook binnen één perceel kan de bodem flink variëren. Door de bodem nauwkeurig in kaart te brengen en deze tijdens het groeiseizoen realtime te blijven monitoren, kan er bij veranderingen in bijvoorbeeld vochtvoorziening en bemesting adequaat gereageerd worden om de bodem in topconditie te houden en zo optimale groeiomstandigheden voor het gewas te realiseren. Kijk hiervoor eens op de site van agrometius

 

 

AAN DE SLAG MET DE KRINGLOOPWIJZER (bron:mijnkringloopwijzer.nl)

 

U kunt de kringloopwijzer invullen op www.dekringloopwijzer.nl